Ben jij het niet eens met de WOZ- waarde welke de gemeente rekent voor jouw woning, dan kun jij bezwaar maken tegen jouw WOZ beschikking. Dit kun je uiteraard zelf doen of je kunt een kantoor de opdracht geven om bezwaar te maken namens jou. Het is allemaal relatief eenvoudig, dus wij van investormania.nl willen jou graag aangeven hoe je bezwaar kan maken zodat je de kosten van een gespecialiseerd kantoor bespaard.

Wat eerst te doen?

Wanneer jij de indruk hebt dat de WOZ- waarde van jouw pand te hoog is en daarom niet juist is dan dien je dit allereerst te controleren en te onderbouwen.
Je dient deze onderbouwing te delen met de desbetreffende gemeente welke jouw WOZ aanslag heeft gestuurd. Let wel op dat dit binnen 6 weken dient te gebeuren. Daarna zal de gemeente aangeven of jouw bezwaar (gedeeltelijke) wordt geaccepteerd of afgewezen. Indien de gemeente jouw bezwaar doet afwijzen dan kun je nog in hoger beroep gaan bij de rechter (vaak is dit financieel niet verstandig, tenzij je echt heel zeker bent van jouw zaak). Je zult kooptransacties dienen te verzamelen welke voor de peildatum welke staat vermeld op de WOZ-beschikking staat vermeld. Hierdoor krijg jij mogelijk meer ammo om jouw bezwaarschrift met goede referenties te onderbouwen. De WOZ- waarde wordt namelijk door de gemeente voornamelijk van achter de pc geconstateerd, men kijkt niet in de panden en maakt gebruik van gegevens welke voorhanden zijn. Hierdoor heb jij de mogelijkheid om aan te geven waarom de waarde te hoog is vastgesteld door bijvoorbeeld foto’s van de huidige situatie (van binnen) te delen (achterstallig onderhoud) alsmede goede kooptransacties.

Wat is de bezwaartermijn?

Zoals reeds geschreven dien je binnen 6 weken na ontvangst van de desbetreffende WOZ- beschikking bezwaar in te dienen, indien jij het niet eens bent met de beschikking. De 6 weken termijn gaat in vanaf de dagtekening welke op de WOZ- beschikking staat vermeld. Na de termijn van 6 weken is het niet meer mogelijk om bezwaar aan te tekenen en vervalt je recht om dit te doen. Je kunt wel binnen deze 6 weken bij de desbetreffende gemeente aangeven (middels een pro-formabezwaarschrift) dat jij meer tijd wenst om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Je dient dan uiteraard wel bij dit pro formabezwaarschrift je onderbouwing mee te sturen. De gemeente zal dan bij jou hierop terugkomen en aangeven hoeveel extra tijd je zult krijgen.

Reageert de gemeente niet?

Wanneer de gemeente niet reageert op jouw bezwaarschrift zul je een brief dienen op te stellen waarin je de gemeente in gebreke stelt. Geef dan ook in deze brief aan dat je binnen een redelijk termijn van bijvoorbeeld 2 weken alsnog een uitspraak verlangt. Als je binnen dit redelijke termijn weer geen reactie krijgt heb jij recht op een dwangsom. Let op dat wanneer je zelf een brief doet opstellen en geen voorbeeld gebruikt (zijn online diverse voorbeelden te vinden) je in ieder geval aangeeft dat je gehoord wilt worden en vraagt om vergoeding van de proceskosten aan de desbetreffende gemeente.

Wij van investormania.nl hebben reeds diverse malen bezwaar gemaakt en dit heeft al geresulteerd in diverse waardeverminderingen van de WOZ-beschikking. Is toch gevonden geld. Laat je niet voor de gek houden en neem het bedrag op de WOZ- beschikking niet gelijk aan als waarheid maar ben kritisch.

 

*LET OP Investormania.nl heeft in bovengenoemde content gebruik gemaakt van enkele affiliate links. Indien jij op één van deze links klikt, zal jij worden doorverwezen naar de website van de aanbieder. Wanneer jij via deze link iets koopt, dan krijgt Investormania.nl daar een kleine vergoeding voor. Deze vergoeding wordt door het bedrijf aan Investormania.nl betaald en heeft geen enkele gevolgen voor jou. Jij betaalt dus de originele prijs en niets extra’s. Investormania.nl geeft alleen tips en informatie ter kennisgeving en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk. Dit artikel bevat geen financieel advies. Investormania.nl is geen financieel expert en wij delen alleen onze eigen ervaringen en kennis over diverse mogelijke investeringen en beleggingen. Je dient altijd zelf goed onderzoek te doen want investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee, je zou een (groot) deel van jouw inleg kunnen verliezen.