Disclaimer

Indien jij de website www.investormania.nl bezoekt en/of de informatie welke op onze website wordt aangeboden gebruikt, verklaar je dat jij akkoord bent met de toepasselijkheid en deze disclaimer.

Algemeen
Al de informatie welke jij kunt vinden op de website www.investormania.nl is van algemene aard en houdt geen rekening met jouw persoonlijke en financiële situatie. Wij van investormania.nl zijn geen professionele adviseurs. Juist verre van. Wij schrijven alleen tips en informatie artikelen ter kennisgeving en wij zijn daarom ook op geen enkele wijze aansprakelijk. Wij delen alleen onze eigen ervaringen en kennis over diverse investeringen en beleggingen. Je dient altijd goed zelf onderzoek te verrichten en te realiseren dat beleggen of investeren altijd risico’s met zich mee brengt en je een groot deel of jouw gehele inleg zou kunnen verliezen.

Je bent daardoor zelf verantwoordelijk voor de keuzes welke jij maakt. Je dient na het lezen van de informatie op deze site of de producten welke op de site staan aangeboden altijd zelf goed na te denken over de eventuele vervolgstappen. Je dient jezelf goed te realiseren en af te vragen of bepaalde keuzes wel bij jouw financiële situatie passen alsmede bi jouw behoeftes en/of doelen. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor al de schade welke je mogelijkerwijs lijdt door het opvolgen van informatie en/of adviezen van onze site. Wij van investormania.nl raden je dan ook altijd aan om financieel advies in te winnen bij professionele adviseurs alvorens je een keuze maakt om in een product te beleggen of ergens in te investeren. Lees ook altijd zeer goed de financiële bijsluiters alvorens je jouw geld ergens in belegd of investeert.

Copyright
Al de informatie welke is terug te vinden op onze website investormania.nl is in eigendom van Investormania. Geen enkele gepubliceerde tekst of ander informatie item mag worden gedeeld of gebruikt zonder schriftelijke goedkeuring van ons.
Reacties
De verschillende reacties op onze website mogen worden gemodereerd en/of verwijderd door Investormania. Het is volledig ter beoordeling van Investormania of een reactie wel of niet wordt verwijderd.

Cookies
Onze website maakt uiteraard ook gebruik van “cookies”. Wij hebben deze cookies nodig om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan onze website zo goed mogelijk en efficiënt mogelijk verloopt. Daarnaast krijgen wij een beter inzicht in hoeveel bezoekers onze website per maand ontvangt en welke artikelen het meest populair zijn. Indien onze coockies niet worden geaccepteerd kan het zijn dat sommige functies op onze site niet naar behoren zullen werken en daardoor minder zal functioneren.

Samenwerking / referral links
Bij sommige artikelen op onze website wordt er samengewerkt met andere partijen. Soms staan er dan ook links geplaatst in het artikel en deze kunnen zogenoemde referral links bevatten. Indien er wordt geklikt op deze link zullen wij een klein bedrag ontvangen indien er een aankoop via die link plaatsvind. Dit kleine bedrag komt niet boven op de standaard prijs van het product of service. De opbrengsten welke wij ontvangen door deze referral links zorgen ervoor dat wij door kunnen gaan om de site te onderhouden en hopelijk nog meer beleggers en investeerders kunnen bereiken zodat men zichzelf beter kan voorbereiden op een gezonde financiële toekomst. Wanneer wij gebruik maken vaneen samenwerking met een derde partij zullen wij dit altijd vermelden in het desbetreffende artikel. Daarbij zijn al de meningen welke wij geven in onze artikelen onze mening en niet die van anderen.